Tjenester

Av tjeneste tilbys kinesiologibehandling, undervisning og kurs til private og offentlig virksomhet, samt privatpersoner.

Hovedfokuset for kursene er: Indre ro og kreativitet. Når man er i balanse kommer man letter i kontakt med sin indre styrke, som viser vei til de ulike ressursene man har. Kreativitet vi da bli synlig, ikke bare i forhold til det kunstneriske, men også i form av idérikdom, økt refleksjon, innlæring og relasjonsbygging.

Innholdet i kursene tilpasses etter ønsker og behov. Faglige innlegg som vektlegges kan blandt annet være:
  • ...stress
  • ...utbrenthet
  • ...kreativitet på arbeidsplassen
  • ...kreative undervisningsmetoder
Det blir en veksling mellom teori, og praktiske øvelser som går på avsenning, enkle qigongøvelser og visualisering. I tillegg tas det i bruk musikk, rytmer, samarbeidsoppgaver og workshop.

Kursene holdes på KREARE-senteret, Betania Malvik, som ligger i landlinge og rolige omgivelser. Etter ønske kan kursene holdes andre steder.

Ta kontakt for mer informasjon.