Kinesiologi

Kinesiologi bygger på vestlig forskning og kunnskap innen anatomi, fysiologi, sykdomslære, nevrofysiologi,ernæring, psykologi og hjerneforskning. Dette blir kombinert men østens teorier om menneskets energisystemer.

Kinesiologi er en metode for å finne ut hva som som hindrer energien i å strømme fritt i kroppen. Blokkeringer av energi kan lokaliseres ved hjelp av muskeltesting. Hvis muskelen ikke beholder sitt normale spenningsnivå når den utsettes for et lett trykk, har man funnet en ubalanse eller blokkering.

Metodens grunntanke baserer seg på at det er sammenheng mellom muskler,indre organ og følelser, og at mennesket først er i balanse når energien flyter fritt gjennom kroppens energibaner.

Kinesiologi kan benyttes for eks. ved:

  • stress
  • energimangel
  • hodepine
  • søvnvansker
  • pollenallergi
  • svekket immunsystem
  • konsentrasjonsproblemer
  • muskel/ledd plager
  • dysleksi